Voeding en psyche

Als het lichaam niet in evenwicht is kunnen geestelijke klachten of veranderingen in het gedrag (ADHD, autisme) ontstaan. Een slecht functionerende darm kan de oorzaak zijn. Er kan sprake zijn van een intolerantie voor biogene aminen of gluten. Biogene aminen zijn stoffen die het lichaam zelf aanmaakt zoals histamine, tyramine en serotonine. Ook komen deze stoffen voor in onze dagelijkse voeding.

Bij een slechte darmflora, stress, alcohol- of medicijngebruik kunnen biogene aminen lichamelijke of geestelijke klachten veroorzaken. Een te hoog histaminegehalte kan leiden tot manische depressiviteit en angsten.

Een tekort aan serotonine kan depressiviteit veroorzaken. Mensen met schizofrenie kunnen een intolerantie voor gluten en lactose hebben. Er ontstaat een tekort aan vitaminen en mineralen. Bij een autistische stoornis kan er ook sprake zijn van een intolerantie voor gluten en caseine (een stof in de kaas), daarbij een intolerantie voor histamine, een van de biogene aminen. Door deze overgevoeligheid kan er een daling van de bloedsuikerspiegel en bloeddruk optreden, waardoor er woede-aanvallen of een agressief gedrag kunnen ontstaan.
Bij een te hoog histaminegehalte komt de stof adrenaline vrij. De stof cortisol, die voorkomt in de bijnieren, reguleert de afgifte van adrenaline. Bij een tekort aan deze stof kun je je niet goed beheersen en last krijgen van agressief gedrag of woede-aanvallen.

Je bent wat je eet!

Als je je houdt aan een dieet dat arm is aan biogene aminen kunnen de klachten afnemen of verdwijnen.============================================Verhaal van een moeder

In de leeftijd van 14 jaar werd bij onze zoon de diagnose ADHD gesteld. Eindelijk, ná 10 jaar van psycholoog en psychiaterbezoek, wisten we wat onze zoon had. Wij waren gelukkig, omdat wij nu een naam hadden voor dit afwijkend gedrag van onze zoon, vergelijkend met de andere twee kinderen. Op dezelfde dag van de diagnose schreef de psychiater Ritalin (methylfenidaat) voor. In het begin waren wij gelukkig. Overdag was onze zoon anders: hij niet meer impulsief en was in staat om aan tafel te zitten gedurende enige tijd, hij kon zich beter concentreren en met zijn studie ging het beter. Hij antwoordde en at niet meer vanuit een dwangmatig ofwel compulsief gedrag. Het was te mooi om waar te zijn totdat … op een avond hij hartkloppingen kreeg, mentaal verward was (het voelde alsof hij doodging), werd angstig en uiteindelijk gaf hij over. Deze periodes van angst en slapeloosheid herhaalden zich. Als de avond inviel, voelde hij zich zo slecht. Hij kon niet slapen en voelde zich angstig. Wij vertelden dit aan de psychiater. Hij adviseerde ons dat onze zoon rustig moest ademhalen en moest ontspannen. Hij gaf een recept voor een ander medicijn. Dit was ook Ritalin, maar de opname verliep langzamer zodat niet dezelfde symptomen zouden optreden. Maar...niets veranderde! Iedere keer werd de angstcrisis verhoogd totdat wij een artikel lazen over histaminosis. Wij dachten dat onze zoon dit probleem zou kunnen hebben, zo ook een intolerantie voor histamine. Wij lieten een test doen over het DAO enzym die de biogene aminen moet afbreken. Uit de test bleek dat hij een tekort aan het DAO enzym had, die in relatie staat met het afbreken van histamine. Omdat onze zoon aan het eind van het schooljaar met examens zat, besloten we niet te stoppen met het medicijn maar begonnen wij met een streng dieet dat arm aan histamine was en een DAO enzym suppletie vóór de maaltijd. Dankzij deze aanpak verbeterde de situatie van nachtelijke angst en slapeloosheid. Eerlijk gezegd werd de situatie pas beter, nadat wij stopten met het geven van het medicijn. Wij bezochten een neuroloog die ons uitlegde dat de intolerantie voor histamine pas zou stoppen ná het niet meer geven van Ritalin. En zo was het. Wij waren ons er niet van bewust, maar Ritalin was het lichaam van onze zoon aan het vergiftigen. Niet alleen veroorzaakte het een ernstige crisis van angst gedurende de nacht, maar gedurende de dag begon hij depressief te worden, erg triest. Hij zei ons, dat hij met niemand contact wilde hebben, dat hij geen contact kon maken met zijn vrienden. Voor ons was deze ervaring met Ritalin verschrikkelijk! Aan de ene kant onderdrukte Ritalin de symptomen, maar aan de andere kant had het een heel negatieve invloed op zijn gezondheid, welzijn en sociale contacten. Wij begrepen dat dit niet een geneesmiddel was. Het middel was erger dan de kwaal.============================================Defect in neurotransmitters door defect in stofwisseling van biogene aminen

In alle andere artikels heb ik al genoeg geschreven over de biogene aminen. Nu gaat het om de daadwerkelijke oorzaken van het biogene aminenprobleem. Tot de biogene aminen behoren histamine, serotonine en tyramine.

Na jaren van onderzoek is er nu meer informatie en duidelijkheid over de biogene aminen. Histamine heeft invloed op ons lichaam, maar is net als serotonine ook een psychoactieve stof en heeft dus ook invloed op de psyche en het gedrag. Uit de praktijk blijkt dat tegenwoordig veel mensen een intolerantie voor de biogene aminen hebben en er bij hen sprake is van een verhoogd histaminegehalte met als gevolg lichamelijke aandoeningen, maar ook psychische problemen en veranderingen in het gedrag. Hieronder vind je een opsomming van de hoofdoorzaken waardoor zoveel mensen een intolerantie voor de biogene aminen hebben. Verder in de tekst worden nog andere oorzaken genoemd.

De hoofdoorzaken
* genetisch defect
* enzymtekort (DAO, HNMT), deze enzymen zijn nodig om de biogene aminen af te breken
* slechte darmflora: poreuze darmwand, malabsorptie, ontstekingsreacties, tekort aan enzymen, vitaminen en mineralen
* verstoord afweersysteem, dit reageert averechts op de lichaamseigen stoffen als biogene aminen
* intolerantie voor gluten, melkproducten, suiker en biogene aminen
* verhoogd histaminegehalte
* onevenwichtigheid van serotoninegehalte (80% van de serotonine wordt geproduceerd in de darmen)
* een teveel aan gifstoffen

Andere oorzaken kunnen zijn:
roken, alcohol (remt het DAO-enzym), antibiotica, medicijnen (sommige remmen het DAO-enzym, sommige antidepressiva (sommige remmen het enzym), drugs, pesticiden, hormonen, suiker, ongezonde voeding, stress, chemische middelen, mobiele telefoon, stralingen van televisie en computer, anesthesie (verdovingen), vaccinaties, operaties en medische onderzoeken, röntgenstralen, tekort aan vitamine D, voeding die rijk aan biogene aminen is, histaminevrijmakers, bewerkte voeding (enzymen worden gedood bij bewerking, daarentegen bevat levend voedsel alle enzymen), te veel lichamelijke inspanning, onverwerkte emoties, uitlaatgassen van auto's en fabrieken, het leven in steden, chemische producten.

Er is een duidelijke relatie tussen darmen en hersenen. Als er darmproblemen zijn, kan er een tekort aan serotonine optreden met als gevolg slaapstoornis, verandering eetpatroon en gewicht, angstig en agressief gedrag, depressiviteit, verslavingen.

Bij voedselintolerantie is er sprake van een auto-immuunaandoening. Het afweersysteem gaat de strijd aan met de lichaamseigen stoffen ofwel de biogene aminen. Het systeem valt de stoffen aan door meer witte bloedlichaampjes aan te maken. Het afweersysteem raakt steeds meer verzwakt. Als je die voeding blijft eten waarvoor je een intolerantie hebt (kan komen door het DAO-enzymtekort), kunnen andere auto-immuunaandoeningen zich ontwikkelen zoals kanker, diabetes, depressie, ADHD, autisme, reuma, astma, hart- en vaatziekten (hartritmestoornissen), parkinson, ME, MS of dementie.

Door de intolerantie voor de biogene aminen en een verhoogd histaminegehalte kun je last hebben van verschillende vervelende aandoeningen.

lichamelijke klachten:
hooikoorts, haaruitval, fibromyalgie, spierpijn, gewrichtspijn, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, jeuk, uitslag: eczeem, galbulten, netelroos, urticaria, oedeem, migraine, anafylactische shock, astma, verstopte neus of loopneus, slapeloosheid, snelle stofwisseling, verlaagde bloedsuikerspiegel, snelle stofwisseling, spastische darm, hyperventilatie, hartritmestoornissen, slechte kwaliteit slijmvliezen, hoge of lage bloeddruk, darmklachten, bloeddrang naar het hoofd psychische problemen:
depressie (soms met zelfmoordgedachten), verstoord dag-en-nachtritme, schizofrenie. Er zijn mensen die slecht reageren op antidepressiva (AD) vanwege het tekort aan DAO-enzym en de intolerantie voor biogene aminen. Hun histaminegehalte is ernstig verhoogd, waardoor zij vaak eerst manisch gedrag vertonen. Later kan er een tekort aan serotonine zijn, waardoor zelfmoordgedachten ontstaan of uiteindelijk soms zelfmoord wordt gepleegd. Op deze website vind je een artikel over de gevaren van AD.

gedragsveranderingen:
ADHD, autistisch gedrag, verslavingen, angstig gedrag, dwangmatig gedrag, manisch gedrag, denkverwarring, disperceptie ofwel slechte waarneming, hyperactief gedrag, obsessief gedrag

Als je je herkent in bovenstaande symptomen, zou je kunnen overwegen om een genetische test te laten doen. Je kunt denken aan het DAO-enzymtekort, histamine- en serotoninegehalte.

Ook kun je je via bioresonantie of vegatest laten testen op: histamine, serotonine, tyramine, enzymen, immuunsysteem, ontlasting, glucose, intolerantie voor biogene aminen, gluten en melkproducten, afweersysteem. Misschien is er ook een mogelijkheid bij de reguliere geneeskunde, als je kiest voor deze manier van behandelen. Zelf kies ik voor de natuurgeneeskunde en voedingstherapie. Deze staan dichter bij de natuur, de mens is onderdeel van die natuur.
12 juni 2016============================================14 februari – Valentijnsdag: dag van de liefde

Op deze dag wordt het programma De Monitor uitgezonden, waarin de vraag wordt gesteld: “ADHD een epidemie?” Het blijkt dat 250.000 mensen pillen voor hyperactiviteit of impulsiviteit slikken.

Juist op deze dag, vanuit mijn liefde voor alle kinderen, wil ik even reageren. Vooral ook vanuit eigen ervaring en die van andere moeders. Ná het opsporen van voedselintolerantie en aanpassing van het voedingspatroon konden hun kinderen stoppen met Ritalin en verbeterde hun gedrag. Vooral gluten, melkproducten, histamine, pesticiden en E-nummers, maar ook vaccinaties blijken grote boosdoeners te zijn voor gedragsveranderingen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat er een relatie is tussen darmen en hersenen (depressie, autisme). Zie het programma De Kennis van nu van donderdag 11 februari 2016 op NPO 2.

Darmproblemen komen ook veel voor bij kinderen:
diarree, obstipatie, spastische darm, lekkende darm, coeliakie, intolerantie voor gluten en melkproducten, verhoogd histaminegehalte en intolerantie voor histamine, tekort aan vitaminen, mineralen en enzymen door slechte opname en aanmaak in de darmflora, minder goede spijsvertering, suikerverslaving. Al deze klachten kunnen diverse gedragsveranderingen veroorzaken. ADHD is een etiket dat hulpverleners, ouders en leerkrachten vaak hun kind opplakken voor de gedragsveranderingen als hyperactiviteit, impulsiviteit en slechte concentratie. Dit gedrag ontstaat als ons lichaam, de darmflora, uit balans is. Gedragsveranderingen zijn een signaal van het lichaam dat het uit balans is. Lichaam en geest zijn één.

In plaats van Ritalin (drugs) voor te schrijven, lijkt mij het verstandiger om eerst lichamelijk onderzoek te doen of een test te doen met behulp van bioresonantie
* darmonderzoek
* opsporen voedselintolerantie
* gluten, suiker, melkproducten, additieven en pesticiden vermijden
* het serotonine- en histaminegehalte bepalen
* test op zware metalen zoals koper, lood en kwik
* test op DAO-enzymtekort of andere enzymen zoals lactase
* voedings- en leefpatroon aanpassen

Het hormonaal psychoactief eiwit, tevens neurotransmitter histamine heeft invloed op het gedrag en de psyche. Veel kinderen hebben een verhoogd histaminegehalte en daarom een intolerantie voor histamine. Dit komt vaak voor bij darmproblemen. Wij leven nu in 2016! Het is tijd voor een revolutie (ommekeer) in de gezondheidszorg! Méér introductie van natuurgeneeskunde en voedingstherapie, het opsporen van voedselintolerantie en aandacht voor de relatie tussen darmen en hersenen (gedrag, psyche). Wij zijn wat wij eten! Een gezonde geest huist in een gezond lichaam!

Ben zeker voorstander van meer lessen in muziek, voeding, gezondheid en beweging op scholen. Te veel kennis veroorzaakt stress. Mijn vraag is: mogen kinderen nog wel kind zijn tegenwoordig? Liefde, aandacht, aanraking en gezonde voeding zijn essentieel voor een goede ontwikkeling. Kinderen moeten blij en onbezorgd zijn en kunnen spelen, maar niet gevoed worden met drugs (Ritalin etc.), terwijl de oplossing kan liggen bij de voedingstherapie, de juiste voeding en gezonde leefgewoonten.

Enkele websiteadressen:
richardjsmit.nl
andersheel.nl
vlamconsult.nl
histamineintolerantie.nl

Boeken
Optimum nutrition for the mind, Patrick Holford
Het glutengevaar, David Perlmutter

Mijn eigen boekjes, zie pagina Artikels voor de lijst van boekjes. Wens de ouders, leerkrachten en hulpverleners veel wijsheid en inzicht toe en alle kinderen een goede gezondheid naar lichaam en geest en een evenwichtig gedrag. Ben zelf ook een moeder met 30 jaar ervaring.

Didy
14 februari 2016============================================Depressie, een psychisch of lichamelijk probleem?

Wat is een depressie?
Een depressie is een stemmingsstoornis, gekenmerkt door gebrek aan levenslust en initiatief, vergezeld van een terneergeslagen humeur en stemmingswisselingen. Bij depressiviteit trekt iemand zich terug, denkt negatief, is lusteloos, heeft geen belangstelling voor de omgeving en is weinig spraakzaam. Er is sprake van vervlakking van emoties. Soms kan een depressie gepaard gaan met zelfmoordgedachten of zelfs het plegen van zelfmoord. Er zijn ook mensen die alleen ‘s winters last hebben van een depressie. Het gebrek aan natuurlijk licht en beweging zorgt voor een neerslachtig humeur. Een depressie kan op alle leeftijden optreden. Er bestaat een variatie in de duur.

Aanleg en omgevingsfactoren
Vaak komt het voor dat er meerdere personen in een gezin lijden aan een depressie. Dit geeft aan dat er sprake kan zijn van een erfelijke aanleg, veroorzaakt door een genetisch defect. Sommige mensen maken eerst een manische periode door, om daarna in een depressie te vervallen. Er wordt dan gesproken van een bipolaire stoornis. De neerslachtigheid kan ook al voorkomen bij een van de ouders of grootouders. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat individuele eet- en leefgewoonten invloed kunnen hebben op het ontstaan van een depressie.
Verder spelen omgevingsfactoren een grote rol bij depressie zoals gebrek aan aandacht en liefde, niet aangeraakt en gerespecteerd worden of het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn in de ogen van ouders. Het is bekend dat, als kinderen weinig geknuffeld en aangeraakt worden in de eerste jaren van hun leven, zij een tekort aan serotonine hebben. Serotonine is nodig voor een opgewekt humeur. Er ontstaat een functiestoornis in de hersenen, die onherstelbaar is. De kans is groter is om een depressie te ontwikkelen.

Lichamelijke en psychische symptomen
Lichaam en geest zijn één. Deze beïnvloeden elkaar dan ook negatief of positief. Uit praktijkervaring blijkt dat er vaak lichamelijke problemen zijn bij een depressie zoals darmklachten, vermoeidheid, onrust, lage bloedsuikerspiegel, verhoogd histaminegehalte, tekort aan serotonine, verlies van eetlust, eetstoornissen, slaapproblemen en nachtmerries. Ook komen gedragsproblemen voor zoals agressiviteit of hyperactiviteit. Door het tekort aan serotonine is er een sterke behoefte aan voedingsmiddelen zoals suiker, complexe koolhydraten en voeding die rijk is aan biogene aminen of kunnen verslavingen ontstaan.

Mogelijke oorzaken
Bij de geboorte kan er dus al sprake zijn van een verstoord afweersysteem. Het histaminegehalte is hoog, dit wordt histadelie genoemd. Het lichaam reageert dan averechts op lichaamseigen stoffen (biogene aminen) zoals histamine, serotonine en tyramine. In dierlijke eiwitten bevindt zich de hoogste concentratie biogene aminen, maar ook komen deze stoffen voor in eiwitrijke, plantaardige voeding zoals noten, gluten (het eiwit in de granen) en sojaproducten. Complexe eiwitten verhogen het histaminegehalte en onttrekken serotonine uit het lichaam, waardoor je depressief kunt worden. Belangrijk is om je te laten testen op een intolerantie voor gluten, lactose of biogene aminen.

Onze dagelijkse voeding bestaat uit veel dood (bewerkt) voedsel. Deze voeding mist alle goede stoffen en is slechts een maagvulling. Bovendien vervuilen wij onze darmen, waardoor goede voedingsstoffen niet worden opgenomen. Hierdoor wordt serotonine onvoldoende aangemaakt en kun je last hebben van slaapstoornissen en depressiviteit. Serotonine is de stof die melatonine produceert, de stof die nodig is om goed te slapen. Serotonine zorgt voor rust en een opgewekt humeur.

Behandeling natuurgeneeskunde
Je kunt je laten testen, met behulp van bioresonantie, op histamine-, serotonine-, gluten- of lactose intolerantie. Welke darmklachten zijn er, is er sprake van hypoglykemie of candida? Met behulp van iriscopie wordt bepaald welke aanleg er is voor het ontstaan van psychische en lichamelijke klachten. Ook is het verstandig om jaarlijks een bloedonderzoek te laten doen door huisarts of specialist, voor het opsporen van eventuele tekorten zoals vitamine B12. Als je de oorzaak weet van een depressie, ben je op de helft van de goede weg.

Voedingstherapie bij depressie
Hieronder vind je nuttige voedingsadviezen bij depressie.
- Eet weinig of geen dierlijke eiwitten. Deze onttrekken serotonine uit het lichaam.
- Vermijd gluten. Exorfinen uit gluten blokkeren de aanmaak van serotonine, die voor 80% in de darmen wordt geproduceerd. Door het eten van granen ontstaat er een lage bloedsuikerspiegel ofwel hypoglykemie.
- Laat additieven weg uit de voeding. Deze schadelijke toevoegingen verhogen het histaminegehalte, waardoor er een tekort aan serotonine ontstaat.
- Vermijd geraffineerde suikers. Neem in plaats van koffie, thee of alcohol, gezonde versgeperste groentesappen of een heerlijke biologische appel. Fruit en groenten bevatten de goede koolhydraten, waardoor serotonine wordt aangemaakt.
- Zorg voor een goede stoelgang, door vezelrijke voeding zoals fruit en groenten te eten.

In een mooi mens hoort geen slechte voeding! Het beste medicijn bij een depressie is een dagelijkse wandeling in de natuur.

Bovenstaand artikel is gepubliceerd in het blad De Natuur Uw Arts, jaargang 34, nr. 199, jan./febr. 2009.============================================Histamine, de rode draad door mijn leven

Last van niezen, loopneus, jeuk, roodheid, galbulten, astma of aanhoudende vermoeidheid? Deze symptomen kunnen te maken hebben met het vrijkomen van de lichaamseigen stof histamine uit de mestcellen. Deze stof behoort tot de groep biogene aminen. Histamine komt ook vrij als je gestoken wordt door een wesp, met als gevolg vervelende klachten. Histamine is een hormoonachtig eiwit dat invloed heeft op de bloedcirculatie, ademhaling, zenuwstelsel, hormoonhuishouding en is psychoactief. Een teveel aan histamine verwijdt de bloedvaten, verlaagt de bloeddruk en de lichaamstemperatuur. Het lichaamsweefsel zwelt op, er treedt oedeem op ofwel het vasthouden van vocht. Er ontstaat een beschadiging ofwel een ontsteking aan het slijmvlies.

Histamine werkt ook in de hersenen als neurotransmitter (zenuwprikkeloverbrenger). Deze stof heeft dus ook invloed op de psyche en het gedrag. Histamine is een hormoonachtig eiwit dat voorkomt in mens, dier en plant, dus ook in onze voeding. Uit de praktijk blijkt dat veel volwassenen, maar ook kinderen, een verhoogd histaminegehalte en daardoor een intolerantie voor de biogene aminen hebben. Er kan sprake zijn van een erfelijke aanleg, door een genetisch defect. Hierdoor reageert het afweersysteem averechts en overactief op de lichaamseigen stoffen zoals de biogene aminen. Een tekort aan het enzym DAO kan een oorzaak zijn. Alcohol remt ook het enzym. Hierdoor ontstaat een teveel aan histamine (gifstoffen) in het lichaam. Vandaar de 'kater' de volgende dag. Het zijn vooral de complexe eiwitten zoals vlees, vis, eieren, melkeiwit, noten, soja en gluten (eiwit in de granen) die een overgevoeligheidsreactie uitlokken. Ook sommige additieven bijvoorbeeld E621 ofwel vetsin maken histamine vrij in het lichaam.

Uit praktijkervaring blijkt dat na het toedienen van een vaccinatie of griepprik het histaminegehalte wordt verhoogd. Sommige kleine kinderen ontwikkelen zelfs ADHD en autisme verwante symptomen. Ik raad je aan het boek van Karyn Seroussi te lezen, hierin schrijft zij over haar zoektocht naar de oorzaak van het autistisch gedrag van haar zoontje. Bij griep is er ook sprake van een verhoogd histaminegehalte. Ziekte komt binnen door de mond, je bent wat je eet!

Granen zijn ook histaminevrijmakers! De grootste boosdoener is gluten, het eiwit dat veel voorkomt in granen, vooral in tarwe. Het is de stof gliadine in gluten die een ontstekingsreactie veroorzaakt. Veel mensen hebben een glutenintolerantie waaronder ikzelf. Veel mensen weten het niet en lopen met veel klachten rond, net als bij een verhoogd histaminegehalte. Ook stress maakt meer histamine vrij in het lichaam.

Bij een vervuilde darm kan er een tekort aan vitaminen, mineralen en enzymen optreden. Door een tekort aan enzymen kan het histaminegehalte verhoogd worden. Daarom is het belangrijk om voldoende onbewerkte plantaardige voeding te eten en darmen en lever te reinigen. Biologische voeding is veel gezonder, maar ook veel smaakvoller. Deze bevat geen pesticiden, hormonen en antibiotica.

Op mijn 35e kwam ik via de diëtiste erachter dat ik een intolerantie had voor de biogene aminen waartoe histamine behoort. Een jaar lang ben ik bij haar onder behandeling geweest. Door aanpassing van het voedingspatroon voelde ik mij al snel beter, vooral geestelijk (histamine is psychoactief). Was minder angstig, verward en was levenslustiger. Jarenlang had ik geleden aan depressiviteit, maar heb nooit antidepressiva genomen. Psycho- en hypnotherapie gaven geen resultaat. Ik wilde de oorzaak zoeken en die heb ik gevonden in de voedselintolerantie en voedingstherapie. De klachten hadden zeker een relatie met de stof histamine, die ook invloed heeft op het gedrag (ADHD) en psyche (depressie).

De beste dokter staat in de keuken, gezonde voeding doet de kans op ziekten verkleinen. Een gezonde geest huist alleen in een gezond lichaam. Lichaam en geest zijn één! In een gezonde darm huist een sterk afweersysteem. Er is een belangrijke relatie tussen darmen en hersenen. De darmen worden wel 'ons tweede brein' genoemd. Vandaar dat er zo veel mensen met een depressie zijn: 1 miljoen mensen in Nederland. 80% van de stof serotonine wordt in de darmen aangemaakt, de meeste mensen hebben een tekort aan serotonine, de stof die nodig is voor een goed humeur en een gezonde slaap.

Vier boeken die ik je kan aanraden:

Unraveling the mystery of autism and PDD van Karyn Seroussi

Het glutengevaar van David Perlmutter

Nutrition and mental illness van Carl C. Pfeiffer

Optimum nutrition for the mind van Patrick Holford

Mijn eigen boekjes in pdf kun je altijd aanvragen, zie de pagina 'Artikels' van mijn website.

Mag mijzelf ervaringsdeskundige noemen, omdat ik mij al meer dan 30 jaar bezighoud met de voedingstherapie, nóg steeds leer ik. Mijn eigen ervaring is de beste leermeester geweest, maar ook die van andere mensen.

Vooral gaan mijn gedachten naar een Spaanse moeder. Haar zoon had ADHD en gebruikte Ritalin (drugs). Tijdens haar zoektocht kwam zij op mijn website terecht (ik spreek en schrijf ook Spaans). Zelf had zij al de relatie ontdekt tussen histamine en ADHD. Gedurende 2 twee jaar hadden wij contact via e-mails. Er was ook sprake van een tekort aan het enzym DAO, dit enzym moet de histamine afbreken. Haar zoon had een verhoogd histaminegehalte, er is zeker sprake van erfelijkheid, net als bij mijn eigen zoon. Veel onderzoek hebben wij gedaan, boeken gelezen, internet bezocht etc. etc. Uiteindelijk hebben zij en haar zoon zichzelf kunnen overtuigen (na veel informatie van mijn kant en e-mails), dat gluten ook een boosdoener was, gluten maakt ook histamine vrij. Door aanpassing van hun voedingspatroon gebruikt haar zoon geen Ritalin meer, de klachten zijn verdwenen of minder geworden. Hij studeert nu aan de universiteit, geweldig. Ook zijn zuster eet nu glutenvrij, net als de moeder, die ook geen melkproducten neemt. Allen voelen zich veel beter, zij geeft haar ervaringen door aan haar Spaanse vriendinnen, die ook kinderen hebben met ADHD. Een fantastisch voorbeeld en prachtige ervaring voor die moeder en voor mij. Mijn weten wordt steeds weer bevestigd. Samen onderhouden wij een Spaans blog. Ik schrijf de teksten, zij brengt de correcties aan.

Mijn eigen klachten verdwenen of verminderden dankzij steeds weer het voedingspatroon aan te passen. Zelf eet ik al meer dan 40 jaar vegetarisch en arm aan biogene aminen, waartoe histamine behoort. Sinds jaren eet ik ook glutenvrij en biologisch, zonder E-nummers en pesticiden. Heb diverse receptenboekjes geschreven, speciaal voor mensen met een voedselintolerantie, ook een boekje voor kinderen.

Histamine kan een relatie hebben met de volgende aandoeningen: depressie, cvs, angst, obsessie, dwangmatig gedrag, autisme, ADHD, hart- en vaatziekten, kanker, astma, eczeem, manisch gedrag ofwel bipolaire stoornis.

Granen (gluten), suiker, alcohol, melksuiker (lactose) en complexe koolhydraten zijn gif voor ons brein. Er is een relatie met gluten, histamine en ons brein, bijvoorbeeld bij depressie, dementie of hyperactief gedrag, maar ook schizofrenie. Depressie hoort voor mijzelf tot het verleden, dankzij aanpassing van mijn voedingspatroon. Ook mijn lichaam heb ik onder controle. Heb nooit in het ziekenhuis gelegen, gebruik geen supplementen of medicijnen maar volg de wetten van de natuur. Ben nog steeds dankbaar en blij dat ik de oorzaak van al mijn klachten heb gevonden: de voedselintolerantie en voedingstherapie. Heb ook een jaar 100% levend voedsel gegeten. Informatie over levend voedsel vind je op de website en in de artikels en boekjes. Een bijzondere ervaring! Levend voedsel is rijk aan vitaminen, mineralen en enzymen en bevat minder histamine, omdat de voeding vers is, in de natuurlijke vorm.

'In een gezond lichaam kan zich minder snel een ziekte manifesteren, ondanks een erfelijke aanleg.' Dit waren de woorden van mijn docent voedingstherapie. Klopt helemaal, ik heb het zelf diverse keren mogen ervaren, het lichaam is de beste wetenschap. Laatst las ik deze zin: 'Tarwe is een biowapen met hormonaal verstorende eigenschappen en een belasting voor de nieren'. Nu begrijp ik waarom zoveel mensen nierklachten hebben. Er wordt nu zelfs gesproken over een kunstnier. Misschien is het beter om de granen te vermijden, voorkomen is altijd beter en goedkoper dan genezen! Tarwe is een sluipmoordenaar, net als kanker. Ik ben blij, want ik eet glutenvrij! De mens is geen granivoor, maar een vruchten- en planteneter. Het lichaam mist de enzymen om de eiwitten in granen af te breken, gifstoffen hopen zich op in het lichaam. Zo is het ook met melk. Het lichaam mist het enzym “lactase”, dat nodig is om de melkeiwitten af te breken. Het histaminegehalte wordt verhoogd, er zijn meer gifstoffen in het lichaam. Alleen moedermelk is voor de baby, het geitje en het kalfje.

Zoals ieder jaar, ná de feestdagen, worden veel mensen ziek in januari en februari. Niet vreemd! Het histaminegehalte is sterk verhoogd en griep kan zich manifesteren. Ziekte komt binnen door de mond, is een Chinees gezegde. Ziekte ontstaat alleen als het afweersysteem verzwakt is en de darmen vervuild zijn. Wist je dat er een relatie is tussen gluten, histamine en kanker? De ziekte waaraan zoveel mensen lijden momenteel. Ook ik heb een dierbare vriend moeten verliezen aan deze vreselijke ziekte. Voorkomen is beter dan genezen. Tijdens de campagne van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Samen kanker voorkomen”, werd verteld dat gezonde voeding en een gezond leefpatroon met voldoende beweging de kans op kanker doet verkleinen”. Ben het daar geheel mee eens en heb deze ervaring gehad met levend voedsel. Een uitspraak van een vriend: “Van de helft van wat je eet leef jezelf, van de andere helft leven de artsen.”

Een goed advies: laat de natuur je beste arts zijn en gezonde voeding jouw medicijn! De beste arts staat in de keuken, ik ben mijn eigen arts. Gezonde voeding is mijn medicijn. Mijn eigen lichaam de beste wetenschap. Luister altijd goed naar de reacties en zoek altijd de oorzaak van een probleem en los dit op met aanpassing van mijn voeding, altijd lettend op de voedselintolerantie. Hierbij wens ik je een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid toe, veel wijsheid en inzicht. Wees vooral lief voor jezelf, je bent het waard! Een ieder draagt de eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid.

Didy van de Veer
www.levendvoedsel.nl
www.aminasbiogenas.wordpress.com


===========================================


Invloed van biogene aminen op lichaam, gedrag en psyche
Vandaag hoorde ik in het programma Moraalridders onze Minister-president Marc Rutte zeggen: 1 op de vijf kinderen heeft een ‘rugzakje’ (opmerking Didy: met problemen of veranderingen in het gedrag), bijna niet te geloven!!! Deze kinderen worden vaak verwezen naar het speciaal onderwijs of krijgen medicijnen voorgeschreven.

Ik sta op voor deze kinderen en wil hun ouders wijzen op de mogelijke oorzaak en de juiste voeding.

Ook vernam ik vandaag dat hier in Nederland ook kinderen zijn, die bijwerkingen hebben van de schadelijke vaccinaties (narcolepsie). Het is bekend dat na het vaccineren het histaminegehalte wordt verhoogd en hierdoor de bloedsuikerspiegel daalt (gevolg: te weinig glucose in het bloed). Op 7 februari werd in het programma Een Vandaag gesproken over de invloed van voeding op ADHD.

Al vele jaren schrijf ik hierover op mijn website, in mijn artikels en boekjes. Ik ontvang fijne reacties van de lezers, na het lezen van de boekjes en aanpassing van het voedingspatroon.

Intolerantie biogene aminen
Uit de praktijk blijkt dat veel mensen een overgevoeligheid hebben voor de biogene aminen. Biogene aminen zijn stoffen die het lichaam zelf aanmaakt zoals histamine, tyramine en serotonine. Deze stoffen komen voor in mens, dier en plant, dus ook in onze dagelijkse voeding en hebben invloed op onze bloedsomloop, ademhaling, slaapritme, humeur, hormoonhuishouding, psyche en gedrag (biogene aminen hebben invloed op de zenuwuiteinden van het lichaam, de neurotransmitters ofwel prikkeloverdrachtbrengers), ook op onze hormoonhuishouding.

Erfelijkheid
Een intolerantie voor de biogene aminen of gluten is vaak erfelijk bepaald. Bij deze overgevoeligheid is sprake van een verstoord afweersysteem, veroorzaakt door een gendefect. Het lichaam reageert dan averechts op de lichaamseigen stoffen ofwel biogene aminen. De intolerantie voor biogene aminen kan ook ontstaan door de auto-immuunziekte coeliakie ofwel glutenintolerantie. Maar ook bestaat de mogelijkheid dat door een overgevoeligheid voor de biogene aminen je een intolerantie opbouwt voor het gluten (eiwit) in de granen. Uit praktijkervaring blijkt dat sommige mensen dan ook beide voedselintoleranties kunnen hebben. De complexe eiwitten (dus ook het gluten) maken histamine vrij in het lichaam, waardoor je overgevoelig reageert.

Oorzaken van een intolerantie voor biogene aminen
Door een slechte darmflora, stress, alcohol- of medicijngebruik en vaccinaties kan er meer histamine ontstaan in het lichaam. Deze stoffen kunnen dan lichamelijke of geestelijke klachten veroorzaken en een negatieve invloed hebben op ons gedrag. Uit de praktijk blijkt dat na het vaccineren van een kind het histaminegehalte ernstig wordt verhoogd. Dit kan ook gebeuren na inname van bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld Ritalin of sommige antidepressiva. Spanningen en onverwerkte emoties kunnen ook het histaminegehalte verhogen.

Relatie intolerantie biogene aminen en gedrag/psyche
Uit praktijkervaring en onderzoeken blijkt dat een te hoog histaminegehalte kan leiden tot manisch gedrag (bipolaire stoornis), angsten, ADHD, dwangmatig of autistisch gedrag. Als het histaminegehalte hoog is, ontstaat er een tekort aan serotonine. Hierdoor kunnen depressiviteit of verslaving worden ontwikkeld. Als de darmflora niet goed functioneert kunnen gedragsstoornissen ontstaan, want het is bekend dat er een relatie is tussen darmflora en hersenen. Een slecht functionerende darm kan ontstaan door bijvoorbeeld een intolerantie voor gluten, melkproducten, suiker, additieven of biogene aminen of door stress.

Door een teveel aan histamine wordt namelijk de darmwand poreus, hierdoor kunnen onverteerde complexe eiwitresten in de bloedbaan komen en zo de hersenen bereiken, waardoor ons gedrag negatief wordt beinvloed waardoor bijvoorbeeld ADHD- of autistisch gedrag kan ontstaan. Uit de praktijkverhalen en bioresonantietest van veel mensen is gebleken dat er bij hun psychische problemen of gedragsstoornissen vaak sprake is van een intolerantie voor biogene aminen of gluten of melkproducten. Suiker en additieven (E-nummers) zijn voor geen enkel lichaam goed.

Klachten
Als er sprake is van een intolerantie voor de biogene aminen, kunnen zowel lichamelijke problemen ontstaan, maar dus ook psychische klachten en verandering in het gedrag.

Lichamelijke klachten: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, jeuk, uitslag, roodheid, eczeem, galbulten (netelroos, urticaria), oedeem, migraine, anafylactische shock, astma, verstopte neus of loopneus, slapeloosheid, snelle stofwisseling, verlaagde bloedsuikerspiegel ofwel hypoglykemie, spastische darm, hooikoorts, hyperventilatie, hartritmestoornissen, slechte kwaliteit slijmvliezen, hormoonstoornissen, PMS, menstruatieklachten.

Psychische klachten: depressiviteit, angsten, zelfmoordgedachten, schizofrenie, verstoord dag- en nachtritme, drugsgebruik.

Gedragsveranderingen: denkverwarring, obsessief gedrag, dwangmatig gedrag, disperceptie ofwel slechte waarneming, ADHD, hyperactiviteit, verslavingen, autistisch gedrag.

Reguliere geneeskunde
Veel mensen met psychische problemen of gedragsstoornissen laten zich vaak behandelen met medicijnen, die soms heel vervelende bijwerkingen hebben, het histaminegehalte kunnen verhogen en verslavend kunnen werken. Mensen kunnen depressief worden, ontvangen niet de juiste behandeling en daarbij de nodige voedingsadviezen. Deze mensen moeten juist worden geactiveerd, getest op voedselintolerantie en verder is het van groot belang om het voedingspatroon aan te passen. De juiste aandacht en werkwijze is van groot belang, zo ook bij kinderen met verandering in het gedrag.

Natuurgeneeskunde

Al in de jaren ’80 van de vorige eeuw deed Dr. Carl C. Pfeiffer onderzoek naar ‘de relatie tussen voeding en psyche’ bij mensen met psychische klachten en stoornissen in het gedrag. Hij was de oprichter van het Brain Bio Center in de staat New Yersey van de Verenigde Staten. In zijn boek ‘Voeding en psyche” (vertaling van het boek: Nutrition and mental illness), geeft hij een duidelijke beschrijving wbt de oorzaken van psychische klachten. Dit boek zou iedere psycholoog of psychiater moeten lezen, zo ook de mensen in de omgeving van de mens met psychische problemen of gedragsstoornissen.

Pfeiffer spreekt ook over ‘histadelie’ ofwel een verhoogd histaminegehalte. Er is dan sprake van een teveel aan histamine en daardoor een tekort aan serotonine. Als er een tekort aan serotonine is, kan ook dwangmatig gedrag ontstaan. Door mensen met psychische klachten of stoornissen in het gedrag te laten testen op voedselintoleranties, het voedingspatroon aan te passen, hen te activeren door veel te bewegen in de buitenlucht, een goed dag- en nachtritme aan te leren en hen de juiste aandacht te geven, kan deze natuurlijke benadering een  positieve invloed hebben op gedrag en psyche. De heer Jaap Huibers heeft jaren geleden een interessant boekje geschreven over ‘de invloed van de biogene aminen op de psyche en het gedrag’: Voedsel, oorzaak van lichamelijke en psychische ontregeling, Ankertjesserie nr. 129.

Voedingstherapie
Bekend is dat vooral de dierlijke voeding rijk is aan biogene aminen. Alle complexe eiwitten maar ook alcohol en tabak zijn histaminevrijmakers. Ook de moielijk verteerbare eiwitten in noten, soja en granen maken histamine vrij in het lichaam. Gluten ofwel het eiwit in de granen is dus ook een histaminevrijmaker. In sommige fruit- en groentesoorten komen ook biogene aminen voor zoals aardbeien, avocado, zuurkool of spinazie. Een aantal additieven zoals E621 ofwel ve-tsin kunnen histamine vrijmaken in het lichaam en een heftige overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Testen op voedselintolerantie is daarom van groot belang. Als de diagnose is gesteld, is het raadzaam om het voedingspatroon aan te passen, samen met een ervaren voedingsdeskundige. Als je je houdt aan een dieet dat glutenvrij en arm is aan biogene aminen, kunnen de klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

Praktijkervaring heeft dus aangetoond dat voedselintolerantie een negatieve invloed kan hebben op het gedrag en de psyche van de mens. Voedingsdeskundigen pleiten er daarom voor dat artsen, psychiaters, psychologen, leerkrachten en ouders meer openstaan voor de relatie tussen voeding en psyche/gedrag. De mens met psychische of gedragsproblemen zou hier baat bij kunnen hebben en kwaliteit van leven van patient en hun omgeving wordt hierdoor verbeterd. Natuurlijke aanpak van problemen kan de gezondheidszorg ook veel geld besparen. Onze maatschappij zou er veel baat bij hebben door meer studie te doen naar de relatie tussen voeding/voedselintolerantie en psyche/gedrag. Vaak wordt de geest van veel mensen vergiftigd door al die schadelijke toevoegingen in onze dagelijkse voeding, medicijnen en vaccinaties. Onze psyche raakt uit balans en ons gedrag raakt verstoord. De Chinezen hebben een spreuk: ‘Ziekte komt binnen door de mond’.

Natuurlijke voeding, zonder schadelijke toevoegingen en een natuurlijke leefwijze hebben een positieve invloed op lichaam, psyche en gedrag. Binnenkort zal ik meedoen aan een onderzoek naar de relatie tussen coeliakie (intolerantie voor gluten) en depressie, heel interessant! Wij zijn op de goede weg. Nu nog onderzoek naar ‘voeding en autisme’ en ‘voeding en kanker’.  Alle informatie hiervoer kun je lezen in mijn boekjes, o.a. het boekje “ik sta op tegen kanker”, waarin ik alle informatie geef over het ontstaan en het voorkomen van kanker (relatie met voedselintolerantie). Informatie over het boekje ‘biogene aminen’ vind je op de website en kun je rechtstreeks bij mij bestellen, ook de andere boekjes.


============================================


Intolerantie voor de biogene aminen

Biogene aminen zijn chemische verbindingen die afgeleid zijn van aminozuren. Ze komen voor in mens, dier en plant, dus ook in onze dagelijkse voeding.

In het voedsel komen biogene aminen over het algemeen voor door gisting, bederf en fermentatie. In ons lichaam bevinden ze zich in een kleine voorraad in de mestcellen (speciale cellen die onderdeel zijn van het immuunsysteem). Ze zijn nodig voor diverse lichaamsprocessen en hebben zo hun invloed op de bloedsomloop, ademhaling, bloeddruk, eiwitstofwisseling, hormoonhuishouding, het enzymsysteem, het zenuwstelsel, ons darmstelsel, het brein, onze psyche en het gedrag. De belangrijkste biogene aminen zijn histamine, tyramine en serotonine. Histamine werkt bloedvatverwijdend en verlaagt dus de bloeddruk. Serotonine en tyramine daarentegen vernauwen de bloedvaten. Hierdoor wordt de bloeddruk hoger. Tyramine kan spierspanning veroorzaken, wat kan leiden tot rug- of hoofdpijn. Serotonine zorgt ervoor dat 's avonds het slaaphormoon melatonine wordt aangemaakt. Melatonine is een antioxidant en ondersteunt het immuunsysteem.

Oorzaken
De oorzaken van een intolerantie voor biogene aminen zijn: een slecht functionerende of vervuilde darm, intolerantie voor gluten of melkproducten, enzymtekort, stress, onverwerkte emoties en alcohol-, tabaks-, drugs- of medicijngebruik. Hierdoor komen meer biogene aminen vrij, die zich in het lichaam omzetten in gifstoffen. Een teveel aan histamine kan dan een overgevoeligheidsreactie uitlokken.

Een intolerantie voor de biogene aminen kan ook erfelijk bepaald zijn. Door erfelijke aanleg, veroorzaakt door een gendefect, ontstaat een verstoord afweersysteem en/of een tekort aan enzymen. Dit wordt een auto-immuunaandoening genoemd. Hierdoor reageert het afweersysteem averechts op voeding die biogene aminen bevat of vrijmaakt. Dit kan leiden tot een overgevoeligheidsreactie. Sommige mensen kunnen zelfs meerdere voedselintolerantie hebben, bijvoorbeeld voor additieven, gluten, eiwitten of lactose.

Voeding
Sommige voedingsmiddelen bevatten van zichzelf veel biogene aminen, andere maken veel biogene aminen vrij. Dit betreft: vlees, vis, eiwit van eieren, melkproducten, granen, gluten, soja, noten, drop, aardbei, ananas, spinazie, peulvruchten, tomaat, zuurkool (bevat zeer veel histamine), kiwi, banaan, vijgen, dadels, citrusvruchten, alcohol (het katergevoel ontstaat door het vrijkomen van histamine) en gist.

Biogene aminen worden vrijgemaakt door sommige additieven, zoals de smaakversterker E621 (ve-tsin), sommige kruiden en specerijen, nitriet, benzoëzuur, vaccinaties en bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit. Pesticiden op fruit en groenten verhogen 10 keer het histaminegehalte! Kies daarom voor fruit en groente die biologisch geteeld zijn.

Klachten
Door een teveel aan histamine, tyramine en serotonine kan een heel scala aan lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan. Op de lange termijn verzwakt het afweersysteem, wat leukemie, andere vormen van kanker en hart- en vaataandoeningen tot gevolg kan hebben.

Spanningen en onverwerkte emoties doen het histaminegehalte toenemen. Bij een verhoogd histamineniveau ontstaat er een tekort aan serotonine. Histamine, tyramine en serotonine zijn stoffen die ook hun invloed hebben op de geest zoals depressiviteit en het gedrag zoals ADHD en autistisch gedrag tot gevolg. Je kunt ook last krijgen van obsessies, fobieën, schizofrenie, zelfmoordgedachten en een onevenwichtig dag- en nachtritme.

Voedingstherapie
Als je denkt een intolerantie voor de biogene aminen te hebben, kun je een ervaren voedingsdeskundige raadplegen en je laten testen met bioresonantie. Na een positieve uitslag kun je starten met een eliminatiedieet. Je laat dan de voedingsmiddelen weg waarop je overgevoelig reageert. Door een voedseldagboek bij te houden krijg je een beter inzicht in je reacties op voeding. Pas dus je voedings- en leefpatroon aan, drink tarwegrassap en eet levend voedsel, vooral bladgroenten die rijk zijn aan chlorofyl. Vermijd voeding die rijk aan biogene aminen is.

Overige invloeden
Verder zijn erg belangrijk: aanrakingen en knuffels, genieten, positief denken, bewegen in de natuur, emoties goed verwerken, spanningen vermijden, voldoende slapen en het lichaam ontgiften. Mensen die zeer gestrest zijn, kunnen voeding die veel tyramine en serotonine bevat beter zo veel mogelijk vermijden. De combinatie van alcohol en voeding die rijk is aan biogene aminen versterkt de overgevoeligheidsreacties met een factor 9.

MAO-remmers zijn antidepressiva die het enzym mono-amino-oxidase remmen dat de biogene aminen detoxificeert. Mensen die deze medicijnen gebruiken, adviseer ik om zich te laten testen op een intolerantie voor biogene aminen, en zo nodig het voedingspatroon aan te passen. Vooral de combinatie van MAO-remmers en tyramine heeft invloed op de bloedvaten, met als gevolg hoge bloeddruk of hartkloppingen.

Tot slot een verhaal van een moeder uit Barcelona en de getuigenis van haar zoon. De Spaanse moeder heeft de auteur gedurende de afgelopen 2 jaar via mails begeleid, met goed resultaat.

Het verhaal van een moeder
Op de leeftijd van 14 jaar werd de diagnose ADHD bij onze zoon gesteld. Uiteindelijk, na 10 jaar van bezoeken aan psychologen en psychiaters, wisten we wat onze zoon had. Wij waren gelukkig, omdat wij een naam hadden voor het afwijkende gedrag van onze zoon ten opzichte van onze andere twee kinderen. Dezelfde dag van diagnose, schreef de psychiater een recept voor Methilfenidato of wel Ritalin voor. In het begin waren wij gelukkig, omdat onze zoon zich gedurende de dag anders gedroeg: hij was niet impulsief, kon rustig zitten, zich concentreren en goed studeren. Hij antwoordde niet meer dwangmatig en at rustig.

Het was bijna idyllisch tot … gedurende de avond hij begon met hartritmestoornissen, mentale verwardheid (dacht dat hij zou overlijden), voelde zich angstig en moest ook overgeven. Deze episodes van angst en ook slapeloosheid deden zich steeds vaker voor. Als de avond viel, voelde hij zich heel erg naar, kon niet slapen en voelde zich heel angstig. Wij vertelden dit aan de psychiater, die ons zei dat onze zoon beter moest ademhalen en ontspannen en schreef een ander medicijn voor. Het was ook Methilfenidato, maar de opname door het lichaam was langzamer, zodat de bijwerkingen minder heftig zouden zijn. Niets veranderde! Iedere keer verergerde de crisis van angst, totdat wij een artikel lazen over histaminosis ofwel een verhoogd histaminegehalte. Wij dachten dat dit het probleem van onze zoon zou kunnen zijn en wel een intolerantie voor de histamine (behorend tot de biogene aminen). Wij lieten onze zoon testen op een tekort aan het enzym DAO dat de histamine afbreekt in het lichaam. Uit de test bleek dat hij een tekort aan het enzym DAO had en hierdoor een intolerantie had voor histamine (biogene aminen). Omdat onze zoon aan het eind van zijn studiejaar zat, besloten wij om niet te stoppen met het medicijn maar wel zijn voedingspatroon aan te passen, door die voedingsmiddelen te vermijden die veel histamine bevatten. Ook kreeg hij een DAO enzymsupplement, voordat hij ging eten. Het slaap- en angstprobleem nam duidelijk af. Maar de grootste verbetering deed zich voor ná het weglaten van het medicijn Ritalin. Dit medicijn vergiftigde het lichaam van onze zoon! Niet alleen kon hij moeilijk slapen en was angstig, maar ook werd hij verdrietig en depressief. Hij vertelde ons dat hij gedurende het medicijngebruik geen contact met zijn vrienden kon maken. Voor ons als ouders was het een verschrikkelijke ervaring! Misschien academisch gezien helpt het medicijn, maar zijn gezondheid, zijn welzijn en zijn sociaal gedrag leden er enorm onder. Wij begrijpen nu dat Ritalin geen medicijn is, maar een verslechtering van de gezondheid. Ritalin is drugs! (Opmerking auteur: samen met de moeder heb ik vorig jaar de Spaanse blog opgestart).

Getuigenis van haar zoon
Ik ben 17 jaar oud en sprong van arts naar arts en van psycholoog naar psycholoog. Bij weinig gelegenheden stoorde mij deze situatie; altijd heb ik gedacht dat deze normaal was. Wat mij wel stoorde was dat ik de ontdekking deed over de samenstelling van het “medicijn” dat ik nam vanwege mijn TDA (Spaans: 'trastorno déficit de atención' ofwel 'tekort aan concentratie' in het Nederlands), de diagnose die een aantal jaren geleden werd gesteld. Toen ontdekte ik dat het drugs waren! Het deed mij pijn dat men mij niet had geïnformeerd voordat ik deze innam. Ik was onder de indruk dat men deze substantie gaf aan kinderen van mijn leeftijd of jonger dan ik. Dit medicijn, concreet Concerta en Medikinet, veroorzaakte mijn “terugtrekken” van medeleerlingen (vrienden) door het autistisch en geïrriteerd gedrag naar iedereen, vanwege de bijwerkingen van de medicijnen. Ook kreeg ik wanen, hallucinaties, verdraaiing van de werkelijkheid en kreeg gedachten, waarin ik geloofde dat ik en mijn geliefden zouden sterven (angsten). Dit in meer dan één geval! Het enige dat ik behaalde was om mij voldoende in te zetten voor mijn schoolresultaten. Ook herinner ik mij dat ik altijd een verhoogd hartritme had en ik veel meer moeite had met de lichamelijke oefeningen.

Later, dankzij de onvermoeibare zoektocht van mijn moeder, ontdekte zij dat gluten de problemen veroorzaakte en bij toeval de meeste symptomen waren, waaraan ik leed. Gedurende een moment stopte ik om te denken: “En als dit de oplossing van al mijn problemen zou zijn?” Het is waar dat het mij moeite kostte om aan het dieet zonder gluten te beginnen, ik had de hoop verloren om de oplossing te vinden voor mijn probleem. Maar toen ik op een serieuze manier begon, zag ik in korte tijd grote veranderingen in mij. Het leek alsof ik mijn hele leven bijziend was geweest. Mijn geest opende zich en ik merkte dat ik mij goed kon concentreren. Behalve gluten was, toen ik klein was, ook de diagnose lactose-intolerantie gesteld. Door een dieet zonder lactose te volgen, heb ik grote veranderingen bemerkt. Niet zo indrukwekkend zoals in het begin van het dieet zonder gluten. Eerder bleek dat ik een intolerantie voor de biogene aminen had, vanwege het enzymtekort. Wat heel duidelijk voor mij is, is dat er geen uitzonderingen zijn wbt het dieet, omdat als deze er zijn, je verliest wat je hebt behaald.

Uiteindelijk geloof ik en voel ik dat leven zonder gluten en lactose en arm aan biogene aminen moeilijk is en vooral voor iemand die graag eet zoals ik. Maar ik denk dat het mogelijk is en denk dat behalve dat het leven aangenamer wordt (zonder hoofdpijn, buikpijn, met een goede concentratie), het nieuwe voedingspatroon levensverlengend is. (Opmerking auteur: gluten (eiwit in de granen) is ook een histaminevrijmaker net als melkeiwitten en additieven).

1 september 2015
Didy van de Veer
www.levendvoedsel.nl
www.aminasbiogenas.wordpress.com


============================================


Dit mag nóóit meer gebeuren!

Allereerst gaan mijn gedachten en medeleven uit naar alle nabestaanden van de slachtoffers die in maart 2015 tijdens de vlucht met Germanwings van Barcelona naar Düsseldorf door de daad van een geesteszieke copiloot omkwamen. Wereldwijd zijn mensen geschokt en intens verdrietig. Steeds meer informatie ontvangen wij over de diverse mentale aandoeningen van de copiloot.

Naast verdriet en gemis is het tijd om lessen te trekken uit deze tragedie die iedereen treft. Wij zijn dit verplicht aan de slachtoffers, hun nabestaanden en alle mensen in de wereld. Iedereen gaat wel eens met het vliegtuig, dus raakt het ons allen, wereldwijd. Als alle oorzaken bekend zijn, kunnen de nabestaanden beginnen met het rouwproces dat zo belangrijk is om het verdriet, andere emoties en het gemis te verwerken. Honderdvijftig mensen hebben hun leven gelaten op die zéér bijzondere plek in de Franse Alpen.

Eén van de nabestaanden zei, heel emotioneel, over haar lieve en grote, overleden broer: “Nu is hij the King of the Alps”. Veel mensen herinneren vooral hun leven met de geliefden, deze herinneringen geven hun troost. Een piloot zei tijdens een interview op de tv: “Er is geen zwarte doos voor het brein”. Het is wel duidelijk dat andermans boeken zó moeilijk te lezen zijn, vooral als de persoon alles verzwijgt, ontkent of liegt.

Door vele jaren van onderzoek en eigen minder prettige ervaringen is mij veel duidelijk geworden over problemen in de psyche en het gedrag van de mens. Door de oorzaak te weten van een probleem, kan verdriet beter verwerkt worden om dan verder te kunnen met het eigen leven.

Op het moment dat ik hoorde over het handelen van de copiloot kreeg ik direct de ingeving:
* depressie, zelfmoord, gebruik van AD of andere medicijnen, burn-out, stress, onevenwichtigheid van histamine- en serotoninegehalte (neurotransmitters), histadelie, het serotoninesyndroom (zie artikels op mijn website), psychose, manisch gedrag. Er is een relatie tussen depressie, AD-gebruik en genoemde aandoeningen.

Later werden mij de andere genoemde symptomen duidelijk:
* agressief gedrag, wisselende stemmingen, vermoeidheid, slaapproblemen, nachtmerries, oogproblemen (vertroebeld gezichtsvermogen), black-out. Deze symptomen kunnen voorkomen bij hypoglykemie ofwel een lage bloedsuikerspiegel, als reactie van het lichaam bij intolerantie voor gluten, het serotoninesyndroom of bij gebruik van AD (meer informatie vind je op de website).

Door een intolerantie voor gluten (een auto-immuunaandoening) kunnen zich hersenaandoeningen voordoen zoals
*schizofrenie, bipolaire stoornis (manisch depressief gedrag), ADHD, autisme, depressie, angsten.

Samenvatting over het gedrag en de psyche van de copiloot
* Burn-out, depressie, zeer gepassioneerd wbt het vliegen, gedreven, veel eisen van zichzelf, stress, geestelijke en lichamelijke overgevoeligheid, intelligent. Misschien een vorm van autistisch en narcistisch gedrag, gezien de symptomen?

Tijdens zijn studie (2008) had de copiloot al last van een burn-out en depressie. Nu is bekend dat hij in het verleden zelfs zelfmoordneigingen had en onder behandeling was. Er wordt zelfs gesproken over schizofrenie en bipolaire stoornis (manisch-depressief gedrag). Door een teveel aan adrenaline kan een burn-out ontstaan door uitputting van de bijnieren.

Enkele vragen blijven nog over voor mij
Was er sprake van
* denkverwarring ofwel een blank mind,
* een psychose, hopeloosheid, stress, angst,
* een kortsluiting in de functie van de neurotransmitters in de hersenen,
* auto-vergiftiging door een combinatie van de medicijnen,
* manisch gedrag door een teveel aan histamine ofwel gifstoffen in de hersenen?

Bij autistisch en narcistisch gedrag ontstaat er een gemis aan empathie en is er sprake van een liefdesneiging tot zichzelf ofwel zelfingenomenheid, maar ook een depressieve psychose.

Een uitspraak van de ex-vriendin van de copiloot over wat hij haar had gezegd in het verleden: 'Er gaat iets gebeuren, waardoor iedereen mijn naam kent en mij altijd zal herinneren'. (een voorbeeld van narcistisch gedrag).

Ook zei zij over hem: 'A kindly and sensitive but troubled man with mood swings”.

De lessen die wij moeten trekken uit deze tragedie
* 2 piloten en 1 copiloot in de cockpit
* ieder half jaar een medisch en psychologisch onderzoek, een test wbt medicijngebruik
* het bepalen van het serotoninegehalte i.v.m. de biologische klok die vaak verstoord wordt door wisselende werktijden, vooral 's nachts werken
* DNA-onderzoek naar genetisch defect: enzymtekort
* Camara's in de cockpit
* Meer transparantie op de werkvloer en in het vliegtuig
* Goede communicatie tussen behandelend arts en bedrijfsarts, vooral bij mentale problemen zoals depressie, gebruik van AD en agressief gedrag.
* Meer reporting en communicatie onder het personeel

Piloten en copiloten dragen een enorme verantwoordelijkheid voor de reizigers in het vliegtuig waarbij vaak sprake kan zijn van stress, vooral tegenwoordig. Bij stress wordt het histaminegehalte verhoogd en komt veel adrenaline vrij (neurotransmitters). Zelf ben ik ook voorstander om geen alcohol te schenken in het vliegtuig. Passagiers kunnen een agressief gedrag ontwikkelen. Heb dit zelf meegemaakt tijdens een reis, niet prettig!

Goed om te weten
Door de wisselende werktijden (vooral 's nachts werken) raakt het bioritme uit balans. De biologische klok heeft te maken met het serotoninegehalte. Door een tekort aan serotonine kunnen een depressie, agressief gedrag of slaapproblemen ontstaan.

Ook kan er sprake zijn van een teveel aan gifstoffen (een verhoogd histaminegehalte ofwel histadelie). Informatie over deze aandoening vind je op mijn website. Door deze aandoeningen kunnen psychische problemen zoals een depressie, vermoeidheid of veranderingen in het gedrag ontstaan (ADHD, autistisch gedrag), mede door een tekort aan serotonine en een lage bloedsuikerspiegel ofwel hypoglykemie.

Tot slot
Tijdens het schrijven van deze tekst zijn mijn gedachten steeds bij de slachtoffers die 8 heel angstige minuten hebben moeten doorstaan en daarna op een afschuwelijke wijze zijn overleden, achterlatend hun verdrietige geliefden die nu in rouw zijn. Deze tragedie mag nooit meer voorkomen!

Ook heb ik veel respect voor de hulpverleners die hun zware werk in een moeilijk gebied moeten uitoefenen. Moge God alle nabestaanden en hulpverleners bijstaan!

Ik pleit voor meer wetenschappelijk onderzoek, alvorens AD of andere medicijnen voor te schrijven. Er kan een relatie zijn tussen een gendefect, het gebruik van AD, zelfmoord of depressie. Forensisch expert Richard Eikelenboom en hoogleraar Ron van Schaik zijn groot voorstander van het DNA-onderzoek om zo een gen-profiel te verkrijgen, voordat AD of andere medicijnen voor psychische aandoeningen worden voorgeschreven.

Aanbevolen literatuur
Nutrition and mental illness, Carl C. Pfeiffer
De echte oorzaken van schizofrenie, Harold D. Foster
Honger naar geweld, Gert Schuitemaker

Enkele vragen blijven over
* Wat deden de medicijnen in de hersenen van de copiloot?
* Was er misschien ook sprake van verslavingen bij hem?
* Was er sprake van een auto-immuunaandoening ofwel intolerantie voor gluten, waardoor er sprake was van een hersenbeschadiging zoals bij een depressie?

Diverse hersenaandoeningen die een relatie kunnen hebben met een glutenintolerantie
Het eiwit gliadine uit gluten veroorzaakt een ontstekingsreactie ofwel beschadiging aan het slijmvlies van de hersenen. De volgende aandoeningen kunnen zich ontwikkelen:
* ADHD, autistisch gedrag, angst, bipolaire stoornis, psychose, schizofrenie, onevenwichtig serotonine- en histaminegehalte (neurotransmitters in de hersenen) en angst. Tijdens het onderzoek wordt ook gesproken over 'anxiety' ofwel angst.
Verschillende medicijnen zijn gevonden in het huis van de copiloot.

Helaas is het al vaker voorgekomen dat piloten of copiloten zelfmoord hebben gepleegd tijdens een vlucht waarbij de passagiers omkwamen. In gedachten ben ik bij de slachtoffers en bid voor de zielenrust voor de slachtoffers uit op z'n minst 18 verschillende landen, onder hen waren ook baby's. Graag verwijs ik naar meer informatie over genoemde aandoeningen op de website. Ook verwijs ik naar het artikel Is het gebruik van AD wel zo ongevaarlijk?

Bovenstaande tekst zal ik ook vertalen in het Spaans en publiceren op mijn Spaanse blog aminasbiogenas.wordpress.com ter nagedachtenis aan de Spaanse slachtoffers en hun nabestaanden. Een gezonde geest huist slechts in een gezond lichaam. Lichaam en geest zijn één! Het is wel duidelijk dat de copiloot heel veel verzwegen ofwel gelogen heeft naar artsen en werkgever toe. Liegen behoort ook tot één van de vele hersenaandoeningen en is een pathologische aandoening die een relatie heeft met psychopathie, aangewend ter voldoening aan egoïstische verlangens. Een ander woord voor pathologisch liegen is pseudologie. Tijdens het interview met psycholoog René Diekstra bij Brandpunt op 31 maart jl. vertelde hij dat er sprake is van een meeneem-suïcide (murder-suicide). Deze situatie is tot nu toe alleen voorgekomen bij mannen (testosteron, chromosoomverschil, anders omgaan met boosheid, emoties), vanuit veel agressie, depressie = gestolde boosheid die onder veel druk (stress) vloeibaar en krachtiger kan worden.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij Germanwings, Lufthansa. Deze maatschappij heeft de passagiers en nabestaanden van de slachtoffers veel uit te leggen. De nabestaanden hebben recht op de juiste uitleg, alle financiële bijstand, schadevergoeding en jarenlange nazorg door deze luchtvaartmaatschappij. Het is wel duidelijk dat de copiloot nooit aangenomen had mogen worden, gezien zijn mentale gezondheidsproblemen die toen al bekend waren. Ook de copiloot droeg zijn eigen verantwoordelijkheid.

31 maart 2015


============================================


Is het gebruik van antidepressiva (AD) wel zo ongevaarlijk?

Steeds meer worden we via de media geconfronteerd met een familiedrama. Zeer recentelijk door het programma “Eén Vandaag” en het programma “Jinek” op 19 januari 2015.
“Zij heeft zichzelf vergiftigd.” Deze woorden werden tijdens het programma uitgesproken door de vriend van een vrouw, die haar zoontje van 2 jaar heeft vermoord. Zij nam op dat moment antidepressiva. Uit de DNA-test blijkt dat zij een gendefect heeft. Haar lichaam breekt de stoffen van de AD niet af, mede door het gemis aan enzymen. De AD hebben haar aangezet tot extreem geweld! Het onderzoek wordt voortgezet, gevolgd door een rechtszaak.
Uit onderzoek blijkt dat 1 miljoen mensen in Nederland aan een depressie lijdt. 10% van hen heeft een genetisch defect waardoor stoffen uit de AD niet worden afgebroken, ook door het gemis aan enzymen (de katalysatoren in het lichaam). Door een gendefect kan er een tekort aan het leverenzym CYP2D6 zijn. Dit enzym is juist nodig om de stoffen uit de AD af te breken.
Het is bekend dat het antidepressivum clomipramine ofwel Anafranil het serotoninegehalte dermate kan verhogen, waardoor het “serotoninesyndroom” kan ontstaan. Sommige tranquillizers (Rohypnol), medicijnen (morfinen) en drugs kunnen “het serotoninesyndroom” uitlokken. Ook weer omdat de stoffen niet worden afgebroken, door het gemis aan enzymen. Door een overdosis clomipramine vermoordde een man zijn echtgenote.

Positieve berichten
Uit de praktijk blijkt dat steeds meer hulpverleners een DNA-test doen om een genetisch profiel te hebben, voordat zij AD voorschrijven. Steeds meer wetenschappers doen onderzoek naar de relatie tussen gebruik van AD, gendefect en extreem geweld.
Forensisch expert Richard Eikelenboom, hoogleraar farmacogenetica Ron van Schaik en velen met hen zijn groot voorstander van een DNA-test, voordat AD worden voorgeschreven.

Gendefect
Het is bekend dat iemand met een depressie al een verstoorde functie van de neurotransmitters in de hersenen heeft. Door het gebruik van AD raakt de hersenfunctie nog meer ontregeld, als er sprake is van een gendefect en gemis aan enzymen. Er kan een verhoogd histaminegehalte en een onevenwichtige serotoninehuishouding optreden. Vaak bestaat er door het genetisch defect al een tekort aan het enzym di-amino-oxidase (DAO), die de biogene aminen (histamine, serotonine en tyramine) moet afbreken. Lichaam en geest raken steeds meer vergiftigd.
Bij een depressie wordt door de hulpverleners meestal AD voorgeschreven. Naar de lichamelijke oorzaak van een depressie wordt niet gezocht. Men tracht alleen het symptoom te bestrijden. Meestal reageren mensen niet goed op het AD, omdat er al een genetisch defect en gemis aan enzymen is, vandaar ook de depressie. Soms kunnen AD de depressie verergeren, sommige mensen krijgen zelfmoordgedachten of plegen zelfmoord. Mogen onze ogen en die van hulpverleners en fabrikanten geopend worden.
Door het gendefect en tekort aan enzymen kan er dus een teveel aan histamine, tyramine of serotonine ontstaan. Hierdoor moet het lichaam steeds meer adrenaline produceren. Door de verhoogde adrenalineproductie ontstaat er een chronisch tekort aan cortisol in de bijnieren. Zelfbeheersing en controle over dierlijke impulsen nemen af. De bloedsuikerspiegel daalt. Agressief en asociaal gedrag of woedeaanvallen kunnen optreden. Er kan een black-out ontstaan, waarin men zich niet bewust is wat men doet. Het denken is totaal verward. Lichaam en geest zijn in een ernstige staat van zelfvergiftiging. Er is sprake van een complete chaos, een overmaat aan stress, een gemis aan zelfbeheersing en controle over de gedragingen. In een moment van verstandsverbijstering, psychose en wanen kan het de beste overkomen tot het plegen van een moord of zelfmoord. Vaak zijn het de meest kwetsbare en hooggevoelige mensen, maar met een gendefect, gemis aan enzymen, depressiviteit, veel stress en het gebruik van AD.
Ook is het bekend dat door een teveel aan testosteron een verkrachting kan ontstaan. Een ander menselijk drama, door een biochemische oorzaak. De vraag is: is hier ook sprake van een genetisch defect en een gemis aan enzymen? Onderzoek is noodzakelijk.

Andere lichamelijke stoornissen
Een gezonde geest huist alleen in een gezond lichaam. Het afweersysteem kan alleen goed functioneren als de darmflora gezond is. Bij de meeste mensen is dit niet het geval. Er kan sprake zijn van een “lekkende darm”, disbiose, slechte opname van vitaminen en mineralen, hierdoor ontstaan tekorten. Voedselintoleranties komen steeds meer voor: voor gluten, melkproducten, additieven, suiker en biogene aminen. Mede door een ongezonde darmflora en het gemis aan enzymen. Lichaam en geest raken uit balans, waardoor de gedragingen negatiever worden. Granen en melkproducten horen niet thuis in het lichaam, door gemis aan de nodige enzymen. Kinderen met ADHD en autisme hebben vaak een voedselintolerantie, een slechte darmflora en gemis aan enzymen. Kinderen met ADHD kunnen later gewelddadig gedrag ontwikkelen, als de lichamelijke oorzaken niet wordt aangepakt. Ook kunnen zij als volwassenen depressiviteit ontwikkelen.

Tijd voor meer onderzoek
Steeds meer wetenschappers en hulpverleners zijn voorstander van een DNA-test, voordat AD worden voorgeschreven. Onderzoek is gewenst, gezien het feit dat er een gemis aan het leverenzym CYP2D6 is. De lever raakt vergiftigd. Stoffen uit AD worden niet afgebroken. Meer inzicht, onderzoek en aandacht van de wetenschappers en media is nodig! Rechtszaken zullen dan volgen. Drama's moeten worden voorkomen, door preventief te handelen. Er mogen niet meer onschuldige volwassenen en kinderen sterven, onze ogen moeten worden geopend.

Het belang van lichamelijk onderzoek
Hopelijk wordt het bij de wet verplicht dat er een DNA-test wordt gedaan, voordat AD worden voorgeschreven. Bepaling van glucose- en insulinewaarden is nodig, dit i.v.m. de toestand van de bloedsuikerspiegel. Van groot belang is om het bloed en de ontlasting te onderzoeken op: histamine, serotonine, adrenaline, cortisol, acetylcholine en testosteron.
Het opsporen van enzymtekorten en voedselintoleranties zal meer duidelijkheid geven. Ook is het belangrijk om de B12-waarden te bepalen. Een gezonde eet- en leefwijze zal bijdragen aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Ook is het verstandig om een evenwichtig dag-en-nachtritme toe te passen. Verder kan gedacht worden aan bewegings-, arbeids- en creatieve therapie, die de lichamelijke en geestelijke gezondheid bevorderen.
Een goed medicijn voor een depressie is natuurlijke en plantaardige voeding (fruit en groenten, biologisch) en arm aan biogene aminen, zonder gluten, melkproducten, suiker en E-nummers (zoals E621).
Het biochemisch proces in het lichaam maakt hoe je je gedraagt.
Bij een verlaagd serotoninegehalte kan agressief en vijandig gedrag ontstaan. Vitamine B1, B2, B6 en magnesium maken tryptofaan aan. Deze is de voorloper van serotonine. Ook door het bewegen wordt serotonine aangemaakt. Fruit en groenten bevatten de vitaminen en magnesium, dus wordt door het eten van deze voeding serotonine aangemaakt. De mens is onderdeel van de natuur. Lichaam en geest hebben een natuurlijke behandeling nodig om in balans te blijven.

Literatuur
Nutrition and mental illness, Carl C. Pfeiffer
Honger naar geweld, G. Schuitemaker

Een goed advies
Stop nooit zomaar met medicijnen! Overleg altijd met de behandelend arts en vraag om een DNA-test en onderzoek naar gemis aan enzymen. Een ieder draagt de verantwoordelijkheid voor haar of zijn gezondheid.

2 februari 2015
Didy van de Veer
www.levendvoedsel.nl

didyvandev@yahoo.com


 

HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verantwoordelijk voor alle teksten op deze site: Didy van de Veer